Ha­evn over kej­ser

BT - - TV -

Ro­mer­ri­get år 180. Den dyg­ti­ge ha­er­fø­rer Maxi­mus fø­rer Ro­mer­ri­get fra den ene sejr til den an­den, men da kej­ser Marcus Au­re­li­us dør, til­tu­sker hans søn Com­mo­dus sig mag­ten. Com­mo­dus ved ik­ke, hvem han kan sto­le på, og han be­gyn­der en stør­re ud­rens­ning blandt ind­fly­del­ses­ri­ge folk i Rom, der kan true hans po­si­tion. Com­mo­dus be­or­drer der­for den po­pu­la­e­re Maxi­mus og hans fa­mi­lie draebt. At­ten­ta­tet på Maxi­mus mis­lyk­kes, men Maxi­mus’ fa­mi­lie bli­ver myr­det. Der­ved får Com­mo­dus sig en helt ek­stra­or­di­na­er fjen­de Maxi­mus. Maxi­mus vil ha­ve ha­evn over Com­mo­dus, men er ale­ne og må skju­le sig for kej­se­rens le­gio­na­e­rer. Kort tid ef­ter bli­ver Maxi­mus fan­get af sla­ve­hand­le­re og solgt til en gla­di­a­torsko­le. Han er en er­fa­ren sol­dat med god for­stand på na­er­kamp og vå­ben­brug og vin­der over si­ne mod­stan­de­re. Han en­der som en stjer­ne i are­na­en og ven­der til­ba­ge til Rom, hvor han skal ka­em­pe for­an Com­mo­dus i Co­los­se­um. Vil det lyk­kes Maxi­mus at få sin Med­vir­ken­de: In­struk­tion: ha­evn? Stor­fil­men ’Gla­di­a­tor’ blev no­mi­ne­ret til syv Oscars og vandt fem, blandt an­det for bed­ste film. (Zulu)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.