Vi­ta­ly Ste­pa­nov

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROL­LE: PLOT:

Whi­st­le­blower og Yuliy­as mand

Vi­ta­ly Ste­pa­nov mød­te Yuliya Rus­a­nova (nu Ste­pa­nova) i som­me­ren 2009, hvor Vi­ta­ly ar­bej­de­de for det rus­si­ske an­tido­pin­ga­gen­tur, Rus­a­da. Han sad i de­res in­for­ma­tion, da Yuliya sam­men med et par an­dre lø­be­re kom over. Kort ef­ter fik han hen­des email-adres­se, og de fandt hur­tigt sam­men. De tal­te me­get om do­ping, og to gan­ge hav­de de be­slut­tet sig for en skils­mis­se pga. ue­nig­he­der om do­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.