Nikita Ka­may­ev

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROL­LE: PLOT: Den tid­li­ge­re an­tido­ping­di­rek­tør i Rusland var man­den, der i 2014 af­vi­ste alle spe­ku­la­tio­ner om do­ping i Rusland, da Ste­pa­novas hem­me­li­ge op­ta­gel­ser kom frem. Det pas­se­de ik­ke, sag­de han. Men da den 52-åri­ge di­rek­tør i Rus­a­da blev fun­det død af et ’kraf­tigt hjer­te­an­fald’ i år, var han iføl­ge do­ping-jour­na­list David Walsh i gang med at skri­ve en bog om Ruslands or­ga­ni­se­re­de do­ping.

Tid­li­ge­re di­rek­tør i Rus­a­da (det rus­si­ske an­tido­pin­ga­gen­tur)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.