Gri­gory Rod­chen­kov

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROL­LE: PLOT:

Tid­li­ge­re chef for det rus­si­ske an­tido­ping­la­bo­ra­to­ri­um

Rod­chen­kov af­slø­re­de i maj i New York Ti­mes, hvor­dan do­ping fo­re­gik med stør­ste over­la­eg under OL i So­tji. De mand­li­ge at­le­ter fik co­ck­tail med do­ping og Chi­vas-whi­sky, mens kvin­der­ne fik Mar­ti­ni til de­res do­ping. Og når mør­ket faldt på, blev op mod 100 do­ping-urin­prø­ver byt­tet ud med re­ne urin­prø­ver gen­nem et lil­le hul i va­eg­gen til la­bo­ra­to­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.