Au­tosport.com Ka­rak­ter:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

*5. LAVEST I FEL­TET Ik­ke me­get at si­ge om kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor han som hold­kam­me­rat Palmer var et uskyl­digt of­fer for rø­de flag og ut­ro­ligt dår­ligt og vå­dt vejr. Han vi­ste ha­e­der­lig fart sam­me­lig­net med Palmer på sam­me da­ek, men brug­te re­sten af lø­bet ef­ter sit før­ste pit­stop bag Grosje­an

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.