DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er nu spil­let to run­der af årets Su­per­liga, og der be­gyn­der al­le­re­de nu at teg­ne sig et bil­le­de af, hvil­ke klub­ber, der kom­mer med i slut­spil­let.

FC Kø­ben­havn, FC Midtjyl­land og Brønd­by har na­er­mest al­le­re­de nu sat sig på tre af plad­ser­ne, hvis man spør­ger Dan­ske Spil.

Der er slet ik­ke odds på, hvor­vidt FC Kø­ben­havn kom­mer i slut­spil­let, mens FCM med 1,05 og Brønd­by med 1,10 spås en sik­ker slut­spils­plads.

Det ef­ter­la­der tre plad­ser at spil­le om, og skal man tro Dan­ske Spil, så kom­mer de til at gå til de tre store by­er.

AaB er nem­lig fjer­de­fa­vo­rit i odds 1,35, mens AGF ef­ter den for­nem­me sa­e­son­start er fal­det til 1,80 på at nå blandt de seks bed­ste ef­ter 26 kam­pe.

Den sid­ste plads spår Dan­ske Spil går til OB, da de li­ge nu er sjet­te­fa­vo­rit med odds 2,10 på at nå slut­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.