1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ser­bi­ske Cr­ve­na Zvez­da snød de evi­ge ri­va­ler Par­tizan i guld­kam­pen, men de får sva­ert ved at få no­get med fra den­ne kamp. De im­po­ne­re­de slet ik­ke i de to kam­pe mod Val­let­ta, hvor man luk­ke­de mål ind i beg­ge kam­pe, og selv om det tak­ti­ske ud­gangs­punkt hér bli­ver an­der­le­des, er det sta­dig sva­ert at se dem få no­get med fra Bul­ga­ri­en. Lu­dog­o­rets blev su­ve­ra­e­ne me­stre i sid­ste sa­e­son, og selv om mon­te­ne­grin­ske Mla­dost godt nok ik­ke var pran­gen­de, spil­le­de Lu­dog­o­rets godt i de to kam­pe. Der­for bli­ver de da­gens bed­ste bud på et sik­kert spil.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.