2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den skot­ske liga cup er i år et grup­pe­spil i ind­le­den­de run­de. Her har Air­dri­eo­ni­ans al­le­re­de stort set ud­spil­let de­res rol­le, da kun en ka­em­pe­sejr i af­ten kan hol­de liv i drøm­men om at gå vi­de­re (og det er ik­ke en­gang sik­kert, at det er nok), hvor­for det snildt kan ta­en­kes, at man va­el­ger at eks­pe­ri­men­te­re lidt i den­ne kamp. Qu­e­en’s Park der­i­mod har spil­let en kamp min­dre, hvor­for de har re­a­li­sti­ske chan­cer for at gå vi­de­re med en sejr - det vil i hvert fald gi­ve en fi­na­le i sid­ste kamp mod Par­ti­ck om en plads vi­de­re i tur­ne­rin­gen. Der­for spil­les her 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.