Ef­ter­søg­ning på stand­by

BT - - NYHEDER - pett

Ef­ter­søg­nin­gen af den 17-åri­ge Emi­lie Meng har end­nu ik­ke ført ba­ne­bry­den­de spor med sig. For få da­ge si­den meld­te det fri­vil­li­ge ef­ter­søg­nings hold ud, at de vil­le stop­pe de­res søg­ning, og hver­ken Mis­sing Pe­op­le el­ler po­li­ti­et har kon­kre­te pla­ner om at gen­op­ta­ge ef­ter­søg­nin­gen de kom­men­de da­ge.

»Vi har in­tet kon­kret at gå vi­de­re med, desva­er­re« si­ger po­li­ti-kom­mis­sa­er Ma­ri­an­ne Ro­ed fra Sydsja­el­lands-og Lol­landFalsters Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.