TIL KRAEFTEN

BT - - NYHEDER -

Ef­ter at ha­ve til­bragt stu­di­e­ti­den i USA bo­sat­te Christina Knud­sen sig i 1997 i Eng­land, hvor hun blandt an­det ar­bej­de­de med in­dret­nings­de­sign, in­den hun lan­ce­re­de sin virk­som­hed.

Hun del­te sin tid mel­lem et travlt liv i Lon­don og et me­re ro­ligt på lan­det, hvor hun om­gav sig med hunde og sin helt sto­re in­ter­es­se, he­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.