Re­gion Syd­dan­mark ven­tes at over­ta­ge am­bu­lan­cer­ne

BT - - NYHEDER -

Frem­over vil det højst sand­syn­ligt va­e­re Re­gion Syd­dan­mark, der står for am­bu­lan­ce­drif­ten i Syd- og Søn­derjyl­land og på Fyn. Der ser nem­lig ud til at va­e­re po­li­tisk fler­tal i re­gions­rå­det for, at re­gio­nen hjem­ta­ger am­bu­lan­ce­drif­ten, ef­ter at den nu­va­e­ren­de ak­tør, Bios, er be­ga­e­ret kon­kurs af re­gio­nen. Det op­ly­ser med­lem af re­gions­rå­det for Li­be­ral Al­li­an­ce Ma­ri­an­ne Mørk Mat­hie­sen.

År­sa­gen til kon­kurs­be­ga­e­rin­gen er et ude­stå­en­de på 31,5 mio. kr., som re­gio­nen ved en fejl har ud­be­talt til Bios, og som sel­ska­bet ik­ke har be­talt til­ba­ge.

I af­tes blev af­holdt et ek­stra­or­di­na­ert re­gions­rå­ds­mø­de, hvor med­lem­mer­ne stem­te om, hvor­vidt Re­gion Syd­dan­mark skal over­ta­ge drif­ten af am­bu­lan­cer­ne. Ven­stre og Socialdemokraterne har fler­tal i re­gions­rå­det og ven­tes at stem­me for en hjem­ta­gel­se af drif­ten, op­ly­ser Ma­ri­an­ne Mørk Mat­hie­sen fra Li­be­ral Al­li­an­ce. Selv vil hun – på veg­ne af Li­be­ral Al­li­an­ce – stem­me imod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.