Os­bour­ne-par er sam­men igen

BT - - NYHEDER -

Det kom som en over­ra­skel­se, da ver­denspres­sen tid­li­ge­re i år kun­ne af­slø­re, at det bri­ti­ske tv-par Sha­ron og Ozzy Os­bour­ne hav­de gjort en en­de på de­res ae­g­te­skab ef­ter 34 år.

Br­ud­det mel­lem Bla­ck Sab­bath-for­san­ge­ren og Sha­ron Os­bour­ne va­re­de dog ik­ke la­en­ge­re end to må­ne­der. Iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die ABC News har par­ret nem­lig valgt at til­gi­ve hin­an­den og fin­de sam­men igen.

Iføl­ge ABC News be­kra­ef­ter Sha­ron Os­bour­ne i sit tal­ks­how ’The Talk’, at hun igen dan­ner par med den bri­ti­ske mu­si­ker. Dog un­der­stre­ger den 63-åri­ge tv-va­er­tin­de og­så, at hen­des mand har en del, som han skal gø­re godt igen. Br­ud­det mel­lem par­ret ske­te an­gi­ve­ligt, ef­ter at Ozzy Os­bour­ne hav­de en af­fa­e­re med en an­den kvin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.