19 dra­ebt på han­di­cap­hjem

BT - - NYHEDER -

En 26-årig mand, som mista­en­kes for nat­ten til i går dansk tid at ha­ve dra­ebt 19 men­ne­sker på et han­di­cap­hjem i Ja­pan, var i vin­ter i psy­ki­a­trisk be­hand­ling.

Lo­ka­le me­di­er skri­ver, at Sa­tos­hi Ue­matsu tid­li­ge­re i år skrev et brev til for­man­den for par­la­men­tet. He­ri tru­e­de han med at dra­e­be 470 han­di­cap­pe­de.

Han tal­te om et sam­fund med med­li­den­heds­drab på sva­ert han­di­cap­pe­de med fa­mi­li­ens ac­cept.

Han blev tvangsind­lagt til be­hand­ling 19. fe­bru­ar og ud­skre­vet 2. marts. En la­e­ge vur­de­re­de, at han var i bed­ring.

Ef­ter kniv­mas­sa­kren i en lil­le by na­er Ja­pans ho­ved­stad, Tokyo, meld­te Sa­tos­hi Ue­matsu sig til po­li­ti­et og sag­de: »Jeg gjor­de det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.