Jer­nal­der­grav ud­gra­vet

BT - - NYHEDER -

For me­re end 1600 år si­den blev en rig kvin­de lagt i gra­ven i en båd på en bak­ke­top i Hvis­sin­ge på Kø­ben­havns Ves­tegn.

For fi­re uger si­den blev gra­ven fun­det ved en sy­ste­ma­tisk prø­ve­grav­ning, og i de se­ne­ste to uger har ar­ka­e­o­lo­ger fra Krop­pe­dal Mu­se­um åb­net gra­ven.

»Det er et ex­cep­tio­nelt vel­be­va­ret ek­sem­pel på jer­nal­de­rens gravri­tu­a­ler,« forta­el­ler ud­grav­nings­le­der Bo Jen­sen.

I gra­ven har ar­ka­e­o­lo­ger­ne fun­det knog­ler­ne fra en jer­nal­der­kvin­de, der med si­ne smyk­ker er ble­vet ned­lagt i en båd. Her­ef­ter er gra­ven ble­vet luk­ket med sto­re sten. Ved luk­nin­gen af gra­ven er et får ble­vet hug­get midt over som et dra­ma­tisk of­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.