Kendt tv-par skilt

BT - - NYHEDER -

BRUD

På det tids­punkt for­kla­re­de par­ret, at det var, for­di de hav­de brug for at flyt­te et nyt sted hen. Si­den har Ce­ci­lie Beck købt en stor lej­lig­hed med fem va­e­rel­ser på Gl. Kon­ge­vej i Kø­ben­havn – uden Ras­mus Tant­holdt. Gift på en strand i Thailand De to va­er­ter blev gift i 2010 i Thailand ef­ter at ha­ve va­e­ret ka­e­re­ster i tre år. Bryl­lup­pet fo­re­gik på en strand og ske­te spon­tant på en fe­rie.

»Vi hav­de ik­ke plan­lagt det over­ho­ve­det, men vi hav­de da snak­ket om, at hvis det kun­ne la­de sig gø­re, så vil­le vi ger­ne gø­re det. Så vi fik det i stand, to da­ge in­den det ske­te,« sag­de Ras­mus Tant­holdt den­gang til BT.

De ene­ste ga­e­ster til bryl­lup­pet var par­rets tre sam­men­brag­te børn.

Ce­ci­lie Beck har to pi­ger – Astrid og Fri­da fra sit tid­li­ge­re ae­g­te­skab med øko­nom Car­sten Lassen, mens Ras­mus Tant­holdt har søn­nen Emil med en an­den tid­li­ge­re va­ert fra TV2, Ca­ro­li­ne Bo­serup.

Ras­mus Tant­holdt var fra 2005 til 2007 gift med Ca­ro­li­ne Bo­serup, der li­ge­som Ce­ci­lie Beck har la­est nyhe­der op på TV2, mens Ras­mus Tant­holdt i man­ge år har va­e­ret kor­re­spon­dent og isa­er har da­ek­ket kon­flik­ter i krigszo­ner.

TV2-Par­ret har fle­re gan­ge ud­talt sig til me­di­er om de­res ka­er­lig­hed. I 2013 for­kla­re­de Ras­mus Tant­holdt, hvor­for han el­ske­de Ce­ci­lie Beck.

»Hun får mig til at gri­ne. Ad mig selv. Det er jeg glad for. Selv­høj­ti­de­lig­hed og man­gel på sel­viro­ni bry­der jeg mig ik­ke om. Ce­ci­lie dril­ler mig i si­tu­a­tio­ner, som er typisk mig,« sag­de Ras­mus Tant­holdt til ma­ga­si­net Liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.