Ja, kød­spi­se­re ska­der bå­de kli­ma og dyr Nej, men­ne­sket er øverst i fø­de­ka­e­den

BT - - DEBAT -

JACOB KAAE AN­DER­SEN

be­hø­ver kød for at over­le­ve, er der in­gen grund til at slå dyr ihjel, og det er i dag mu­ligt at le­ve sundt uden at spi­se kød. Ar­gu­men­tet med, at det er okay at spi­se kød, så la­en­ge dy­re­ne har det godt, kø­ber jeg ik­ke. Dy­re­ne har det ge­ne­relt dår­ligt i det dan­ske in­du­stri­land­brug, hvor an­tall et af kø­er, der kom­mer på gra­es, fal­der lø­ben­de, og hvor dy­re­ne sen­des ud på dy­re­trans­por­ter i fle­re ti­mer uden vand. Det bed­ste, man kan gø­re, hvis man øn­sker, at dy­re­ne skal ha­ve det godt, er at ska­e­re ned på sit kød­for­brug.

NÅR MAN IK­KE

LARS HVIDTFELDT

op­ta­get af dy­re­vel­fa­erd, men det er en fejl at si­destil­le dyr med men­ne­sker og se på dem med Dis­ney-bril­ler – de er ik­ke in­di­vi­der på linje med os men­ne­sker. Vi le­ver i den vir­ke­li­ge ver­den, som kan va­e­re gru­som, og hvor fø­de­ka­e­den be­stem­mer. Det er en del af fø­de­ka­e­den, at vi men­ne­sker er hø­je­re op­pe i hie­rar­ki­et end dy­re­ne. Dy­re­ne skal dog selv­føl­ge­lig ha­ve det godt, og selv­om nog­le kø­er ik­ke kom­mer på gra­es, kan de sag­tens le­ve un­der go­de for­hold, for­di vi i Dan­mark har stren­ge reg­ler i for­hold til dy­re­vel­fa­erd.

JEG ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.