BT - - SOMMER -

Vov­ser­ne’ var dy­best set mis­vi­sen­de. ‘Køter­ne’ vil­le va­e­re me­re pas­sen­de. Ud­tryk­ket hen­ty­de­de til et par vel­byg­ge­de, musku­lø­se un­ge ma­end med ta­to­ve­rin­ger over det he­le og et bi­stert ud­tryk i øj­ne­ne. Un­ge ma­end, som Bet­ti­na hav­de sam­let op af ren­de­ste­nen og gi­vet et liv med ny me­ning. Hvil­ket de ty­de­lig­vis var hen­de tak­nem­me­li­ge for. Så de fulg­te Bet­ti­na i ha­e­le­ne som tro­fa­ste hunde og ad­lød alt, hvad hun sag­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.