Risiko for glas­skår i Ko­h­berg-brød

BT - - NYHEDER -

Hvis du har købt ’Gam­le Møl­le Hve­de Toast’ el­ler ’Gam­le Møl­le Club Sandwich’ i sja­el­land­ske Net­to-bu­tik­ker, skal du straks smi­de det ud el­ler le­ve­re det til­ba­ge til bu­tik­ken. Ko­h­berg Ba­ke­ry Group A/S til­ba­ge­kal­der de to ty­per brød, da der er risiko for glas­skår i brø­d­e­ne, med­del­er Fø­de­va­re­sty­rel­sen. Glas­skå­re­ne kan va­e­re fal­det ned på brø­d­e­ne, ef­ter at en lyskil­de i pro­duk­tio­nen er gå­et i styk­ker. Brø­det ’Gam­le Møl­le Hve­de Toast’ har en net­tova­egt på 600 gram med pro­duk­tions­da­to­en 25. juli og bedst­før-da­to­en 3. au­gust. Brø­det ’Gam­le Møl­le Club Sandwich’ har en net­tova­egt på 800 gram med pro­duk­tions­da­to­en 25. juli og bedst-før-da­to­en 2. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.