An­sat­te i det fri skal sol­be­skyt­tes

BT - - NYHEDER -

Man­ge solskin­sti­mer på job­bet har og­så en skyg­ge­si­de. For det kan øge ri­si­ko­en for at ud­vik­le hud­kra­eft som ar­bejds­ska­de, ly­der det fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Iføl­ge Fag­bla­det 3F er der over de se­ne­re år sket en stig­ning i an­tal­let af an­mel­del­ser af hud­kra­eft som ar­bejds­ska­de. »Vi ved, at op mod 90 pro­cent af al­le til­fa­el­de af mo­der­ma­er­ke­kra­eft og al­min­de­lig hud­kra­eft di­rek­te kan til­skri­ves uv-strå­ling. Langt de fle­ste, der får dis­se syg­dom­me, gør det, for­di de har få­et me­re sol, end de kan tå­le,« si­ger Chri­sti­ne Be­hrens, ana­ly­se- og eva­lu­e­rings­kon­su­lent i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og Tryg­fon­dens solkampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.