Gal­ska­ben in­de­ni

BT - - NAVNE -

in­d­rul­le­ret i, som den mis­lyk­ke­de tryl­le­kunst­ner Mr. Poxycat og som di­ver­se ex­cen­tri­ske fi­gu­rer i Wul­f­f­mor­gent­ha­lers skrup­s­kø­re uni­vers. Flit­tigt an­vendt i bå­de det sjove og det se­ri­ø­se. Et fast fja­es i de re­k­la­mer, han la­ver for at få frihed til at va­el­ge og va­el­ge fra. I pe­ri­o­der har han va­e­ret nødt til at tra­ek­ke stik­ket ud og for­sø­ge at få et over­blik.

»Jeg fø­ler som­me ti­der, at alt, hvad jeg fo­re­ta­ger mig som sku­e­spil­ler, blot bli­ver til sand. Sand, der for­svin­der mel­lem fin­gre­ne på mig. Den rol­le, jeg spil­ler i dag, er va­ek i mor­gen. Der­for skal jeg pas­se på ik­ke at gå for me­get ind i det. Gør man det, har man sva­ert ved at va­e­re i sit eget liv,« sag­de han om sin me­ti­er for et par år si­den. Han skal ha­ve tak, for­di han or­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.