For­try­der tavs­hed om sin mors død

BT - - TV/RADIO -

»Han er gå­et igen­nem for­skel­li­ge sta­di­er i sit liv, som mi­ne børn og­så vil gå igen­nem, så at få delt nog­le af hans op­le­vel­ser er me­get be­ri­gen­de og la­e­re­rigt for mig på man­ge må­der,« si­ger han til me­di­et. Prins Har­ry tal­te og­så ved ar­ran­ge­men­tet og sag­de, at det ik­ke skal ses som et pro­blem at tum­le med psy­ki­ske pro­ble­mer:

»Det er okay at li­de, men så la­en­ge du ta­ler om det, er det ik­ke en svag­hed. Svag­hed er at ha­ve et pro­blem og ik­ke an­er­ken­de det el­ler lø­se pro­ble­met,« sag­de han. Han var glad for at få lov til at ta­le ved lej­lig­he­den og til­fø­je­de, at selv med­lem­mer af den roy­a­le fa­mi­lie kan li­de af men­tale sund­heds­pro­ble­mer.

»Hvis du har et job og øko­no­misk sik­ker­hed, et hus og al den slags, så tror al­le, at du har alt, hvad du be­hø­ver for at kun­ne ta­ck­le den slags pro­ble­mer,« sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.