Cho­ke­ret Justin Tim­ber­la­ke fik lus­sing af fan

BT - - TV/RADIO -

Den ame­ri­kan­ske san­ger Justin Tim­ber­la­ke er kendt for si­ne pop­pe­de san­ge, hvor han of­te syn­ger om ka­er­lig­hed i tak­ten til et va­eld af ryt­mi­ske to­ner. Der var dog langt­fra ka­er­lig­hed i luf­ten, da den 35-åri­ge mu­si­ker an­kom til den ame­ri­kan­ske golf­tur­ne­ring Ame­ri­can Cen­tury Cham­pions­hip, som han skul­le del­ta­ge i.

Da Justin Tim­ber­la­ke var på vej ind til sports­be­gi­ven­he­den, blev han, til trods for fle­re sik­ker­heds­vag­ter, nem­lig slå­et i ho­ve­d­et af en fan. Det vi­ser en vi­deo, som det ame­ri­kan­ske me­die TMZ har of­fent­lig­gjort.

I vi­deo­en kan man se, hvor­dan ’Can’t Stop The Fe­e­ling’-san­ge­ren iført golftøj går igen­nem en ma­eng­de af fans ef­ter­fulgt af en ra­ek­ke af sik­ker­heds­folk. Plud­se­ligt får stjer­nen en lus­sing på høj­re si­de af ho­ve­d­et, hvil­ket får Justin Tim­ber­la­ke til at stop­pe forun­dret op.

Der går dog ik­ke lang tid, før at det tid­li­ge­re N*SYNC­med­lem kon­fron­te­rer den fan, som ne­top har slå­et ham.

»Hvor­for gjor­de du dog det,« spør­ger en un­dren­de Justin Tim­ber­la­ke den ag­gres­si­ve fan.

Til trods for den ube­ha­ge­li­ge ha­en­del­se har sang­stjer­nen ef­ter­føl­gen­de up­lo­a­det fle­re vi­deo­er på de so­ci­a­le me­di­er, hvor han for­nø­jet ny­der sin del­ta­gel­se i tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.