N , m me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ladt og mu­lig­vis vil va­e­re at fin­de på sta­dion i Giurgiu i af­ten.

»Astra er et styk­ke le­ge­tøj for en rig oligark – Ni­cu­lae. Han kan ryk­ke klub­ben rundt i lan­det, som han vil. Og det gjor­de han og­så, da han fjer­ne­de Astra fra Ploiesti, for­di han ik­ke men­te, at by­en gjor­de nok for klub­ben. Spil­ler­ne tra­e­ner ik­ke al­tid i Astra, men of­te i Buka­rest, så det er ik­ke en klub, der har en fan­ba­se el­ler hø­rer hjem­me i Giurgiu.«

»Han gi­ver ind­tryk af, at han ger­ne vil bru­ge pen­ge. De har hen­tet go­de spil­le­re med go­de nav­ne i Ru­ma­e­ni­en. Men han hol­der lidt igen, for­di han har stør­re pro­ble­mer end fod­bold. Fod­bold er kun for sjov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.