Ju­ven­tus kø­ber Se­rie A-top­sco­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ita­li­en­ske stor­klub Ju­ven­tus har va­e­ret på rov hos liga­ri­va­len Na­po­li i en op­sigtsva­ek­ken­de ka­em­pe­han­del mel­lem sidste sa­e­sons num­mer et og to i Se­rie A. Den ar­gen­tin­ske an­gri­ber Gon­za­lo Hi­gu­ain skif­ter na­po­li­ta­ner­ne ud med en plads i trup­pen hos de for­sva­ren­de ita­li­en­ske me­stre. Her er han ble­vet ud­sty­ret med en fe­mårig kon­trakt og har ko­stet 670 mio. kr., op­ly­ser Ju­ven­tus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.