Ks hur­tig­ste spas­ser’

BT - - OL I RIO -

Jeg gør det, for­di det er sjovt at pres­se mig selv, og så kun­ne det va­e­re fedt at va­e­re Danmarks hur­tig­ste spas­ser. Jeg tror og­så, jeg kan va­e­re et vid­nes­byrd med det, jeg gør, og for­hå­bent­lig va­e­re et for­bil­le­de for folk med et han­di­cap til at pres­se sig selv

NOA BAK-PE­DER­SEN FØDT 1. marts 1996 (20 år) KOM­MER fra Gille­le­je, bor i Hø­je Taa­strup SPA­STISK lam­met i ven­stre si­de. Hjer­te­trans­plan­te­ret SPIL­LER på det spa­sti­ske fod­bold­lands­hold 100 ME­TER-LØ­BER

– per­son­lig re­kord på 12,88 se­kun­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.