Dan­sker­ne tror på suc­ces til FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I af­ten står FC Kø­ben­havn over for den før­ste al­vor­li­ge prø­vel­se i for­sø­get på at nå frem til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

Ru­ma­en­ske Astra Giurgiu står på den mod­sat­te ba­ne­halv­del, men spør­ger man de dan­ske Od­dset-spil­le­re, så be­hø­ver FC Kø­ben­havn ik­ke fryg­te for en fi­a­sko.

Selv om ude­sej­ren står i od­ds 2,25, har he­le 75 pro­cent af spil­ler­ne sat de­res pen­ge på sejr til FC Kø­ben­havn.

»FCK har få­et en flot sa­e­son­start, og Od­dset-spil­ler­ne tror på me­re kø­ben­havnsk suc­ces i Ru­ma­e­ni­en. Der er i hvert fald en klar over­va­egt i spil­let på ude­sej­ren i for­hold til vo­res chan­ce­vur­de­ring,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

I spil­let om hvor­vidt FC Kø­ben­havn når grup­pe­spil­let, er ten­den­sen li­ge så ty­de­lig med 80 pro­cent spil på, at det sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.