2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I den skot­ske Bet­fred Cup prø­ver man i år med et grup­pe­spil, men det har ik­ke va­e­ret no­gen suc­ces set med Cow­den­be­ath-bril­ler. Man har tabt de tre før­ste kam­pe, og op­gø­ret i dag i Ar­bro­ath er så­le­des re­du­ce­ret til en tra­e­nings­kamp for hol­det. Va­er­ter­ne over­ra­ske­de ved at hen­te uaf­gjort mod Dun­dee Uni­ted, og der­for le­ver de i drøm­men om at nå vi­de­re til na­e­ste run­de, men det kra­e­ver tre po­int i den­ne hjem­me­kamp. Mo­ti­va­tio­nen skal der­for va­e­re klart størst hos Ar­bro­ath, og be­dømt på Cow­den­be­at­hs spil så langt i tur­ne­rin­gen, lig­ger 1-tal­let li­ge for.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.