2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er en frisk be­ta­ling, man får på Asta­na i den­ne kamp. Va­er­ter­ne nå­e­de som be­kendt med i Cham­pions Le­ague i sidste sa­e­son, hvor man vi­ste stor styr­ke hjem­me, hvor man slet ik­ke tab­te og blandt an­det fik po­int mod de se­ne­re fi­na­li­ster fra At­le­ti­co Madrid - en af grun­de­ne er, at man spil­ler på kunst­gra­es, hvil­ket gi­ver dem en klar for­del. Mod­sat har Cel­tic på in­gen må­de over­be­vist i den­ne sa­e­son indtil vi­de­re og blandt an­det tabt i Gi­bral­tar til Lin­coln Red Imps, og le­ver gan­ske fint med et smalt ne­der­lag hér. Gan­ske fin va­er­di i hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.