1 , 9 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re klar klas­se­for­skel i den­ne kamp. Ha­milt­on er fra den bed­ste ra­ek­ke i Skot­land, og med tur­ne­rings­start blot 10 da­ge va­ek, skal spil­ler­ne så småt be­gyn­de at ram­me top­for­men. Ef­ter det over­ra­sken­de ne­der­lag i Ayr, kan man ik­ke ta­ge let på den­ne kamp, hvis man vil vi­de­re, og der­for lig­ner det en klar ude­sejr. Edin­burg Ci­ty er ny­op­ryk­ke­re til den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke, og har stort set al­le­re­de ud­spil­let de­res rol­le i tur­ne­rin­gen ef­ter to kam­pe uden hver­ken po­int el­ler mål. Spil der­for på, at Ha­milt­on vin­der med to mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.