Fe­de­rer ude af OL med kna­eska­de

BT - - OL I RIO -

Ten­ni­s­tur­ne­rin­gen ved OL bli­ver en stjer­ne fat­ti­ge­re.

Schweize­ren Ro­ger Fe­de­rer med­del­er nem­lig på Fa­ce­book, at han ik­ke kom­mer til at del­ta­ge i Rio de Ja­neiro på grund af en kna­eska­de.

I sam­me om­ba­e­ring af­slø­rer han, at han ik­ke kom­mer til at spil­le tur­ne­rin­ger re­sten af året.

»Jeg er me­get skuf­fet over at måt­te an­non­ce­re, at jeg ik­ke er i stand til at re­pra­e­sen­te­re Schweiz ved OL, og jeg kom­mer og­så til at mis­se re­sten af sa­e­so­nen,« skri­ver Fe­de­rer.

Den 34-åri­ge spil­ler skal ope­re­res som føl­ge af kna­eska­den.

Un­der OL var han og­så til­ta­enkt at spil­le mixed­doub­le sam­men med den tid­li­ge­re ver­dens­stjer­ne Mar­ti­na Hin­gis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.