Nej, mor­gen­mad er fora­el­dre­nes an­svar

BT - - DEBAT -

MET­TE ABILDGAARD

ud­tryk for, at SF ba­re øn­sker at fjer­ne alt fora­el­dre­ansvar og ryk­ke det over på sam­fun­det. Hvis SF fik sit drøm­me­sam­fund, tror jeg, fol­ke­sko­len skul­le stå for alt, fra un­der­vis­ning og op­dra­gel­se til at la­e­re bør­ne­ne at cyk­le og sør­ge for, at de fik nok mo­tion – fora­el­dre­ne skul­le ik­ke spil­le no­gen rol­le. Det sam­fund øn­sker jeg ik­ke. Jeg er ik­ke i tvivl om, at det vil få fa­er­re fora­el­dre til at spi­se mo rgen­mad med de­res børn, for­di det så er no­get, sko­len står for. Fa­mi­li­en skal va­e­re grund­ste­nen i sam­fun­det, og det bli­ver den min­dre og min­dre.

FORSLAGET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.