Ja, al­le børn skal spi­se mor­gen­mad

BT - - DEBAT -

JACOB MARK

bedst, og vi kan se, at man­ge børn kom­mer i sko­le uden at ha­ve få­et mor­gen­mad. Det går ud over de­res la­e­ring og triv­sel, og det ska­ber fle­re kon­flik­ter i klas­se­lo­ka­ler­ne. En god mor­gen­mad be­ty­der alt­så rig­tig me­get – ik­ke kun for ind­la­e­rin­gen, men og­så for det so­ci­a­le. Jeg ind­før­te selv mor­gen­mads­ord­nin­ger på en ra­ek­ke sko­ler i Kø­ge, da jeg sad i by­rå­det der, og det var en suc­ces, som bå­de sko­ler og

ele­ver var gla­de for.

MAETTE BØRN LAERER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.