Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Bill Cl­in­ton Hvis du er mus­lim og el­sker USA og ha­der ter­ror, så bliv her og hja­elp os med at vin­de. Hvis du er en ung af­ro­a­me­ri­ka­ner, der er desil­lu­sio­ne­ret og ban­ge (...) hja­elp os med at ska­be en frem­tid, hvor in­gen er ban­ge for at gå på ga­den, in­klu­si­ve dem i blåt

I sin ta­le på De­mo­kra­ter­nes kon­vent i Phila­delp­hia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.