FAK­TA

BT - - NYHEDER -

En sen­sor i bus­sen vil he­le ti­den hol­de øje med, om der er men­ne­sker, an­dre bi­ler, tra­e­er osv. i na­er­he­den. Sen­soren be­står af ka­me­ra­er og fun­ge­rer som en slags ly­sen­de ra­dar. De teg­ner til­sam­men et de­tal­je­ret bil­le­de af den si­tu­a­tion, bus­sen vil va­e­re i. Al­le op­lys­nin­ger bli­ver brugt til at la­ve et bil­le­de af bus­sens po­si­tion. Sig­na­ler­ne bli­ver i bus­sen om­sat af en ro­bot, og sam­ti­dig navi­ge­rer kø­re­tø­jet ef­ter et me­get de­tal­je­ret 3d-kort. Kil­de: Hen­rik Schär­fe, di­rek­tør i Fon­den Au­to­no­mous

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.