Langt ude på over­dre­vet

BT - - KULTUR -

FILM

’Bad Moms’ Ko­me­die ******

af na­bo­la­gets dron­ning over al­le spelt­mødre, den do­mi­ne­ren­de for­mand for sko­lens fora­el­dre-grup­pe Gwen­do­lyn Ja­mes (der spil­les af Christina Ap­ple­ga­te, som al­tid er god som ond tyran). Gwen­do­lyn om­gi­ver sig selv­føl­ge­lig med an­dre slad­ren­de og ned­la­den­de mødre – her­i­blandt Sta­cy (spil­let af en na­er­mest ano­nym Ja­da Pin­kett Smith). Over­gea­ret og ka­ri­ke­ret Un­der fora­el­dre­mø­det om det kom­men­de sto­re ka­ge­ba­ge-salg gør Amy op­rør mod ‘for­bud­te’ ba­ge-ingredienser og op­po­ne­rer mod ka­ge­ba­gepo­li­ti og al­le de man­ge krav om at va­e­re per­fekt mor. Hvad der va­ek­ker genklang hos den un­der­ku­e­de mor til fi­re, Kiki (Kri­sten Bell) og den me­get seksu­el­le og rapka­ef­te­de en­li­ge mor, Car­la (Kat­hryn Ha­hn) og et trod­sigt trio-ven­skab op­står.

Kvin­der­ne fe­ster – mod­sa­et­ter sig de hø­je­re krav og ind­le­der en krig mod bil­le­det af den ’per­fek­te mor’, som får op­bak­ning fra an­dre mødre.

’Bad Moms’ er la­vet af fol­ke­ne bag ’Hang­over’-fil­me­ne. Fyldt med po­p­mu­sik og go­de sku­e­spil­le­re, hvis kra­ef­ter lidt spil­des. Der ta­les be­fri­en­de åbent om sex, og fil­men er mo­ment­vis sjov, men er desva­er­re alt for over­gea­ret og ka­ri­ke­ret, med lidt for man­ge ’mu­sik-vi­deo-slow-mo­tions­ce­ner’ og for­ud­si­ge­li­ge jo­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.