2. Den sidste hal­ve ti­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN TAENKTE, at det skul­le bli­ve en 1-0-klud li­ge i det op­he­de­de kø­ben­havn­ske an­sigt, da Astra score­de tid­ligt og over­lod ini­ti­a­ti­vet til FCK. Chan­cer­ne var af den hal­ve slags, de of­fen­si­ve es­ser lig­ne­de me­re kna­eg­te, og FC Kø­ben­havn kom slet ik­ke til de nor­ma­le ind­la­eg. Men den sidste hal­ve ti­me løs­ne­de på tin­ge­ne. Spil­let flød bed­re, og Astra hav­de ik­ke de sam­me kra­ef­ter som FCK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.