3. De of­fen­si­ve mu­lig­he­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER HAR VA­E­RET talt me­get om Stå­le Sol­bak­kens man­ge of­fen­si­ve mu­lig­he­der. Men var de og­så li­ge så man­ge, når det blev eu­ro­pa­ei­sk? Det ser så­dan ud. Pav­lovic sad ude, for­di han sta­dig mang­ler at få sy­ste­met un­der hu­den og skal lø­be fle­re de­fen­si­ve me­ter. Men han kom­mer i spil. Det sam­me gør Kusk, Amankwaa og na­tur­lig­vis Falk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.