De ka­em­per og­så for dansk avan­ce­ment i Eu­ro­pa Le­ague i af­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MOD­STAN­DER: STED: TV: FORM: DET SI­GER DE FØR KAM­PEN: »Vi er med på, at det her er et step up i for­hold til de tid­li­ge­re mod­stan­de­re i Eu­ro­pa Le­ague, og det skal vi va­e­re be­vid­ste om. Det er et hold, vi har ana­ly­se­ret over de se­ne­ste fem-seks kam­pe. Det er et godt hold med nog­le go­de, in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter fremad ba­nen. Men vi tror på vo­res eg­ne styr­ker, og så må vi se, om det ra­ek­ker,« si­ger FC Midtjyl­lands ch­eftra­e­ner, Jess Thorup. TRUPNYT: Jakob Poul­sen i ka­ran­ta­e­ne, Mar­tin Pu­sic ska­det. Jo­nas Bor­ring ik­ke spil­le­be­ret­ti­get. RETURKAMP: 4. au­gust klok­ken 18.00 på MCH Are­na

Vi­ce­me­ster Vi­deo­ton fra Un­garn Pan­cho Are­na, Felcsut i af­ten kl. 20.30 Vi­ses ik­ke på dansk tv Spil­let to kam­pe i den­ne sa­e­son. En uaf­gjort, en tabt. Slog i sidste run­de FK Cuka­ri­cki fra Ser­bi­en med sam­let 3-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.