Gu­ar­di­o­la: Ud med mad­g­la­de spil­le­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Ci­tys nye ma­na­ger, Jo­sep Gu­ar­di­o­la, har ind­ført stren­ge madreg­ler for spil­ler­ne i den en­gel­ske stor­klub. Gu­ar­di­o­la vil va­e­re sik­ker på, at in­gen af dem er over­va­eg­ti­ge, når den nye sa­e­son be­gyn­der om to uger.

Den 45-åri­ge spa­ni­er har der­for ind­ført et for­bud mod pizza­er og bur­ger­mad. Den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague går i gang om to uger. I før­ste spil­ler­un­de får Ci­ty be­søg af Sun­der­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.