Hertha af­ly­ser den sidste tra­e­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bun­des­liga­klub­ben Hertha Ber­lin skul­le i går ef­ter­mid­dag ha­ve tra­e­net på kamp­ba­nen på Fri­edrich-Ludwig-Ja­hnSport­park, hvor klub­ben i af­ten mø­der Brønd­by i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen. På grund af et kraf­tigt regn­vejr blev tra­e­nin­gen dog af­lyst. Det skri­ver Hertha Ber­lin på Twit­ter med et bil­le­de af en over­svøm­met at­le­tik­ba­ne rundt om kamp­ba­nen.

Der­med ser Brønd­by ud til at få en bed­re for­be­re­del­se til kam­pen end ber­li­ner­ne. Ves­tegns­klub­bens tra­e­ning var el­lers og­så i fa­re for at bli­ve af­lyst, men ef­ter en be­sig­ti­gel­se af ba­nen fik de blågu­le lov til at tra­e­ne i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.