Sø­ren Kragh An­der­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gi­ant-Alpe­cin-ryt­te­ren, der un­der Dan­mark Rundt kø­rer for ’lands­hol­det’ Team PostNord Dan­mark, har ha­e­vet sit ni­veau ge­val­digt ef­ter at ha­ve ta­get sprin­get til det pro­fes­sio­nel­le ni­veau, og fle­re gan­ge har han vist sig rig­tig sta­er­kt kø­ren­de på en­kelt­start. Hvis han har ti­met for­men rig­tigt, bli­ver han hur­tigt et se­ri­øst vin­der­bud. Jeg ved, at jeg kan va­e­re fly­ven­de, men hvor­når du li­ge er i top­form, ved du først, når lø­bet er i gang. Drøm­men er at vin­de, men det er ik­ke sik­kert, det bli­ver i år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.