Mi­cha­el Val­gren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den stør­ste fa­vo­rit bør fort­sat va­e­re Mi­cha­el Val­gren. Val­gren har en for­nuf­tig en­kelt­start og vandt lø­bet i 2014, og i Tou­ren vi­ste han, at han og­så er rig­tig sta­er­kt kø­ren­de, når det går opad. Det gør det på 3. eta­pe til Vej­le. Hvis jeg ik­ke er for tra­et, bur­de jeg ha­ve et an­det ni­veau end de an­dre. Der er en helt an­den fart i Tou­ren, så jeg har nok en helt an­den top­fart. Man­ge af de an­dre har ik­ke kørt løb i lang tid. Det skal jeg ud­nyt­te. Men det kan og­så va­e­re, jeg er helt fa­er­dig ef­ter Tour de Fran­ce og uden kra­ef­ter i be­ne­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.