DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by har få­et en frem­ra­gen­de start på sa­e­so­nen, og i af­ten står man så over­for sa­e­so­nens hidtil stør­ste prø­vel­se, når det ga­el­der Hertha Ber­lin på ude­ba­ne.

Skal man tro Od­dset-spil­ler­ne, så kom­mer Brønd­bys for­ry­gen­de sa­e­son­start til at fort­sa­et­te. I hvert fald er he­le 65 pro­cent af al­le pen­ge­ne på kam­pen sat på, at Brønd­by vin­der i or­di­na­er tid - selv om der al­tid spil­les me­re på dan­ske hold, er det al­li­ge­vel lidt us­a­ed­van­ligt med så stor til­tro i en så sva­er kamp.

End­nu stør­re til­tro er der til, at Brønd­by kom­mer i Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let. Her star­te­de Dan­ske Spil med od­ds 9,00 på, at det sker - og har si­den måt­te sa­en­ke til seks gan­ge pen­ge­ne i takt med Brønd­bys suc­ces og ind­skud­de­ne på, at det sker. Så­le­des er he­le 90 pro­cent af al­le ind­skud sat på et grup­pe­spil til Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.