1 , 6 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by har få­et en fin start på sa­e­so­nen, og de skal slet ik­ke va­e­re uden chan­cer for at over­ra­ske mod Hertha Ber­lin. Ty­ske hold er of­te i pro­ble­mer på det­te tids­punkt af Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen - så­le­des røg Mainz ud til gra­e­ske Aste­ras for to år si­den, mens Stutt­g­art skul­le bru­ge ude­ba­ne­mål for at gå vi­de­re mod bul­gar­ske Bo­tev - da man er langt fra Bun­des­liga-start og der­for langt fra top­for­men. Ber­li­ner­ne im­po­ne­re­de på in­gen må­de i den sidste test­kamp mod AZ, og det her kan godt bli­ve me­re ja­evn­byr­digt, end de fle­ste umid­del­bart tror.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.