2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Ham vi­ste ik­ke syn­der­lig in­ter­es­se for Eu­ro­pa Le­ague i sidste sa­e­son, hvor man på sam­me tids­punkt i tur­ne­rin­gen i ude­kam­pen mod Astra stil­le­de med lut­ter re­ser­ver og end­te med at ry­ge ud. Det er uvist, hvad man gør den­ne gang, men uan­set hvad bør der va­e­re va­er­di at hen­te på det slo­ven­ske hold. Domza­les sa­e­son er i gang, så de skal ha­ve en for­del rent form­ma­es­sigt, og im­po­ne­re­de ved at slå hvi­derus­si­ske Shakh­tar So­li­gorsk ud, som el­lers lig­ger li­ge bag stor­hol­det BATE Bo­risov. Selv hvis West Ham stil­ler sta­er­kt op, er man ik­ke ska­evt ude her.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.