Bank

BT - - NYHEDER -

Nær­mest i bog­sta­ve­lig­ste for­stand bank til en af ver­dens stør­ste ban­ker – ty ske Deut­sche Bank. Kvar­tals­re­sul­ta­tet vi­ser et fald på 98 pro­cent i for­hold til sid­ste år. Ak­tie­kur­sen i ra­ket­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.