Va­ti­ka­nets kas­se­me­ster gran­skes for sex- mis­brug

BT - - NYHEDER -

Au­stralsk po­li­ti har ind­ledt en sag om bør­ne­mis­brug, der in­de­bæ­rer be­skyld­nin­ger mod den an­svar­li­ge for Va­ti­ka­nets fi­nan­ser, den au­stral­ske kar­di­nal Ge­or­ge Pell. Det skri­ver au­stral­ske ABC News.

Det er end­nu ik­ke sik­kert, at po­li­ti­et vil åb­ne en sag mod Pell.

Ge­or­ge Pell er den hø­jest pla­ce­re­de au­stra­li­er i den ka­tol­ske ver­den.

Han blev di­rek­te an­kla­get for at stå bag ad­skil­li­ge foru­lem­pel­ser af min­dre­åri­ge i en do­ku­men­tar­se­rie på au­stral­ske ABC.

Be­skyld­nin­ger­ne dre­jer sig om over­greb, der da­te­rer sig til­ba­ge til 1970’ er­ne og op til 1990’ er­ne.

Ge­or­ge Pell blev ær­ke­bi­skop i Mel­bour­ne i 1996 og se­ne­re og­så ær­ke­bi­skop i Syd­ney i 2001. I 2014 over­tog han rol­len som fi­nan­si­el styr­mand i Va­ti­ka­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.