Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Jarl Cor­dua Man må spør­ge sig selv om, hvil­ken Trump- idé der kan bli­ve den næ­ste, som Dansk Fol­ke­par­ti vil over­ta­ge? En­der DF end­da med at om­fav­ne Trump? Alt­så når ti­den her­hjem­me er til­stræk­ke­lig mo­den til det­te skift e. Det skul­le ik­ke un­dre mig

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og ra­diovært, på Al­tin­get. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.