S mmer

BT - - SUMMER -

Da­gens gril­l­op­skrift er bragt i sam­ar­bej­de med We­ber ® og We­ber ® Grill Aca­de­my

180- 220 g hak­ket ok­se­kød pr. bur­ger ( min. 20 % fedt) Salt og frisk­kvær­net pe­ber 8- 12 ski­ver kva­li­tets ba­con – el­ler køb et helt sty kke og skær selv ski­ver 2 bla­de sa­lat – f. eks. ro­mai­nesa­lat 2 bøft om­a­ter 1 løg – f. eks. sa­lat­løg, zit­tau­er­løg el­ler rød­løg 4 go­de bur­ger­bol­ler – evt. grov­bol­le 2 dl may­on­nai­se – el­ler brug crè­me frai­che 18 % 2 dl blå­skim­me­lost – f. eks. da­nablu Ci­trons­aft Salt og frisk­kvær­net pe­ber Ek­stra blå­skim­me­lost til grat­i­ne­ring af bøff er­ne Det er vig­tigt, at det hak­ke­de ok­se­kød har en fedt­pro­cent om­kring 20 %, for­di det gi­ver saft og kraft til bøff er­ne og for­hin­drer dem i at bli­ve tør­re. Rør even­tu­elt kø­det godt med 1 tsk. salt per 200 g kød – det hjæl­per kø­det med at sam­le sig og hol­de på for­men. Form bøff er­ne med We­bers bur­ger­pres­ser og kry­dr så med salt og frisk­kvær­net pe­ber. Stil dem på køl, ind­til du skal gril­le dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.