Ken­dis­ba­by på vej

BT - - TV - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

godt for­stå, at Isa­bel ger­ne vil ha­ve et barn. Og ef­ter jeg hav­de for­ligt mig med det, så er jeg be­gyndt at glæ­de mig rig­tig me­get. Det bli­ver in­den for det næ­ste par år, « sag­de han.

Der skul­le gå min­dre end et år, til par­ret nu kan af­slø­re den glæ­de­li­ge nyhed. Ef­ter­nø­ler Det er godt og vel 18 år si­den, Cas­per Chri­sten­sen ind­t­og fa­der­rol­len for før­ste gang, men in­den læn­ge skal han alt­så til at skif­te ble­er igen.

» Jeg glæ­der mig og­så til at væ­re far, hvor vi er sam­men he­le ti­den. Jeg Jeg er sgu klar til at få et barn. Nu har jeg jo lært lidt med de to børn, som jeg har i for­vej­en har væ­ret vant til at ha­ve de­lebørn, « si­ger han og har tid­li­ge­re un­der­stre­get over for Ek­stra Bla­det, at han i for­vej­en er i god far- træ­ning:

» Jeg er sgu klar til at få et barn. Nu har jeg jo lært lidt med de to børn, som jeg har i for­vej­en. «

Cas­per Chri­sten­sen er kendt fra blandt an­det se­ri­er­ne ’ Klovn’ og ’ Langt fra Las Ve­gas’. Og for­u­den for­hol­det til Anet­te Toft­gaard, som er mor til ko­mi­ke­rens to an­dre børn, har Cas­per Chri­sten­sen haft et læn­ge­re for­hold til sku­e­spil­ler­kol­le­ga­en Iben Hjej­le i åre­ne 2003- 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.